90 rokov budovy YMCA & MMC (ANDREJ ŠEBAN, MŇÁGA A ŽĎORP, VYPSANÁ FIXA, ZION TRAIN, CAMOUFLAGE)

Pri príležitosti osláv 90. výročia budovy YMCA prináša MMC s podporou Nadácie Intenda v novembri/decembri nasledovné podujatia: ANDREJ ŠEBAN BAND Dátum: 28.11.2013 Čas: 20:00 Dátum: 29.11.2013 Čas: 20:00 MŇÁGA A ŽĎORP, VYPSANÁ FIXA Dátum: 5.12.2013 Čas: 20:00 ZION TRAIN Dátum: 7.12.2013 Čas:

90 rokov budovy YMCA & MMC (ANDREJ ŠEBAN, MŇÁGA A ŽĎORP, VYPSANÁ FIXA, ZION TRAIN, CAMOUFLAGE)

Pri príležitosti osláv 90. výročia budovy YMCA prináša MMC s podporou Nadácie Intenda v novembri/decembri nasledovné podujatia: ANDREJ ŠEBAN BAND Dátum: 28.11.2013 Čas: 20:00 Dátum: 29.11.2013 Čas: 20:00 MŇÁGA A ŽĎORP, VYPSANÁ FIXA Dátum: 5.12.2013 Čas: 20:00 ZION TRAIN Dátum: 7.12.2013 Čas:

Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy YMCA / zhrnutie

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., historička umenia a architektúry, realizovala pre Nadáciu Intenda v období marec 2013 – október 2013 architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy YMCA. Pri tejto príležitosti pripravila text približujúci najzaujímavejšie aspekty z výskumu. V prípade záujmu o detailné preštudovanie dokumentu „Architektonicko-historický

Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy YMCA / zhrnutie

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., historička umenia a architektúry, realizovala pre Nadáciu Intenda v období marec 2013 – október 2013 architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy YMCA. Pri tejto príležitosti pripravila text približujúci najzaujímavejšie aspekty z výskumu. V prípade záujmu o detailné preštudovanie dokumentu „Architektonicko-historický

90 rokov budovy YMCA v Bratislave – september

Pri príležitosti osláv 90. výročia budovy YMCA pre Vás pripravujeme v septembri nasledovné podujatia, ako súčasť festivalu Bratislava Design Week (www.bratislavadesignweek.sk): Štvrtok, 19.9.2013 od 18:00 Genius Loci budovy YMCA v Bratislave Cieľom je v diskusii priblížiť zaujímavé aspekty a súvislosti

90 rokov budovy YMCA v Bratislave – september

Pri príležitosti osláv 90. výročia budovy YMCA pre Vás pripravujeme v septembri nasledovné podujatia, ako súčasť festivalu Bratislava Design Week (www.bratislavadesignweek.sk): Štvrtok, 19.9.2013 od 18:00 Genius Loci budovy YMCA v Bratislave Cieľom je v diskusii priblížiť zaujímavé aspekty a súvislosti

Bratislava Design Week 2013

Pri príležitosti 90. výročia budovy YMCA pre Vás počas festivalu Bratislava Design Week otvárame ľavý trakt budovy na Karpatskej 4. 17.9.2013 – 22.9.2013 Medzinárodný festival súčasného dizajnu známy ako Dizajnvíkend (2009 – 2012) sa tento rok od 17. – 22.9.

Bratislava Design Week 2013

Pri príležitosti 90. výročia budovy YMCA pre Vás počas festivalu Bratislava Design Week otvárame ľavý trakt budovy na Karpatskej 4. 17.9.2013 – 22.9.2013 Medzinárodný festival súčasného dizajnu známy ako Dizajnvíkend (2009 – 2012) sa tento rok od 17. – 22.9.

Budova YMCA v Bratislave a šport

Oblasť telovýchovy a športu ako jedna zo základných pôsobností YMCA, ktorú združenie presadzovalo a chápalo ako súčasť harmonickej výchovy spoločnosti, v nej mala svoje dôležité postavenie od začiatku. Do roku 1921 prebiehali telovýchovné a športové začiatky v areáloch vojenských domovov, ktorých bolo na Slovensku dvadsať,

Budova YMCA v Bratislave a šport

Oblasť telovýchovy a športu ako jedna zo základných pôsobností YMCA, ktorú združenie presadzovalo a chápalo ako súčasť harmonickej výchovy spoločnosti, v nej mala svoje dôležité postavenie od začiatku. Do roku 1921 prebiehali telovýchovné a športové začiatky v areáloch vojenských domovov, ktorých bolo na Slovensku dvadsať,

Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave – fotografie

Ing. Miloš Jurkovič vo svojom byte, október 1983, fotografia:  Jozef Sedlák Ing. Miloš Jurkovič, Lampa, 1936 Jaroslav Horák, Šach,  1936 Jaroslav Horák, Raketa,  1932 Miloš Dohnány, Sklo, 1933 Miloš Dohnány, Štúdia (kužel), 1933 Miloš Dohnány, YMCA v Bratislave, 1936 – 37

Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave – fotografie

Ing. Miloš Jurkovič vo svojom byte, október 1983, fotografia:  Jozef Sedlák Ing. Miloš Jurkovič, Lampa, 1936 Jaroslav Horák, Šach,  1936 Jaroslav Horák, Raketa,  1932 Miloš Dohnány, Sklo, 1933 Miloš Dohnány, Štúdia (kužel), 1933 Miloš Dohnány, YMCA v Bratislave, 1936 – 37

Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave – text

Aktivita a činnosť Združenia fotoamatérov YMCA v období 30. – 40. rokov 20. storočia, nereprezentuje len tvorivý potenciál obdobia fotografickej moderny v podmienkach, v ktorých sa Slovensko po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie ocitlo. Z pohľadu skúmania histórie slovenskej fotografie predstavuje dôležité vývojové zmeny v štruktúrach a aktivitách

Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave – text

Aktivita a činnosť Združenia fotoamatérov YMCA v období 30. – 40. rokov 20. storočia, nereprezentuje len tvorivý potenciál obdobia fotografickej moderny v podmienkach, v ktorých sa Slovensko po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie ocitlo. Z pohľadu skúmania histórie slovenskej fotografie predstavuje dôležité vývojové zmeny v štruktúrach a aktivitách

Dielo architekta Aloisa Balána v Bratislave

Architekt Alois Balán sa narodil 2.2.1891 vo Valašskom Meziříčí. Patril do skupiny medzivojnových československých architektov, žiakov Josefa Kotěru a Jože Plečnika pôsobiacich v Prahe. Spomedzi ďalších architektov tohto okruhu spomeňme Jindřicha Merganca, Klementa Šilingera, Františka Krupku, Vojtěcha Šebora, Josefa Mareka.[1] Všetci

Dielo architekta Aloisa Balána v Bratislave

Architekt Alois Balán sa narodil 2.2.1891 vo Valašskom Meziříčí. Patril do skupiny medzivojnových československých architektov, žiakov Josefa Kotěru a Jože Plečnika pôsobiacich v Prahe. Spomedzi ďalších architektov tohto okruhu spomeňme Jindřicha Merganca, Klementa Šilingera, Františka Krupku, Vojtěcha Šebora, Josefa Mareka.[1] Všetci

Bratislavská YMCA a Juraj von Schulpe

Po oboch stranách hlavného vchodu do bratislavskej budovy YMCA sú umiestnené dve staré pamätné tabule s viacjazyčnými nápismi, ktoré vyjadrujú vďaku istému Jurajovi Schulpemu. Texty na tabuliach v slovenčine, angličtine, nemčine a maďarčine vyzdvihujú jeho zásluhy pri rozvoji združenia YMCA na Slovensku: „Budova

Bratislavská YMCA a Juraj von Schulpe

Po oboch stranách hlavného vchodu do bratislavskej budovy YMCA sú umiestnené dve staré pamätné tabule s viacjazyčnými nápismi, ktoré vyjadrujú vďaku istému Jurajovi Schulpemu. Texty na tabuliach v slovenčine, angličtine, nemčine a maďarčine vyzdvihujú jeho zásluhy pri rozvoji združenia YMCA na Slovensku: „Budova

Oslavujeme!

Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA pre vás v tomto roku pripravujeme sériu kultúrnych a diskusných podujatí. Na programe sú pop-up výstavy, inštalácie, happeningy, koncert. Pripravujeme tiež diskusie k témam súvisiacim s históriou budovy, jej architektúrou,  činnosťou v nej – všetko so zaujímavými ľuďmi. Diskusie plánujeme organizovať na rôznych miestach

Oslavujeme!

Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA pre vás v tomto roku pripravujeme sériu kultúrnych a diskusných podujatí. Na programe sú pop-up výstavy, inštalácie, happeningy, koncert. Pripravujeme tiež diskusie k témam súvisiacim s históriou budovy, jej architektúrou,  činnosťou v nej – všetko so zaujímavými ľuďmi. Diskusie plánujeme organizovať na rôznych miestach