Na úvod

Je to silný moment, keď sa spojí čistý duch humanizmu s myšlienkou pomáhať a šíriť svoje poslanie. Takým bol aj okamih, keď v roku 1920 barón Juraj Schulpe – humanista, sociálny reformátor a filantrop – poskytol svoje pozemky na nároží ulíc Karpatská a Šancová pre realizáciu jednej dôležitej myšlienky. Myšlienky vybudovať v Bratislave prvú budovu YMCA (Young Men’s Christian Association), ktorá mala slúžiť aktivitám mladých ľudí. Budova bola dokončená a poskytnutá do užívania v roku 1923.

Vitajte na stránke, ktorá sa venuje pozoruhodnému príbehu budovy YMCA. Naším zámerom je poukázať na zaujímavé aspekty a súvislosti charakterizujúce genius loci tejto národnej kultúrnej pamiatky. Chceme vám priblížiť všetky dostupné informácie o histórii, súvislostiach, súčasnom využití ako aj zámery do budúcna. Okrem týchto informácii, plánujeme na stránke publikovať články, rozhovory, eseje, ktoré budú otvárať zaujímavé príbehy viažuce sa k budove. Dôležitý je tiež kontext, ktorý stránka zachytáva.

Prajeme všetkým pútavé čítanie!

Programový tím: Bohdan Smieška a Zuzana Ivašková

  • Budova YMCA v roku 1923, In.: Hořejš, Antonín: Ing. arch. Alois Balán a Ing. arch Jiří Grossmann – 10 roků architektonické práce (1922-1932), 1932.

YMCA_1923