Oslavujeme!

Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA pre vás v tomto roku pripravujeme sériu kultúrnych a diskusných podujatí. Na programe sú pop-up výstavy, inštalácie, happeningy, koncert.

Pripravujeme tiež diskusie k témam súvisiacim s históriou budovy, jej architektúrou,  činnosťou v nej – všetko so zaujímavými ľuďmi. Diskusie plánujeme organizovať na rôznych miestach  – v aktuálne nevyužívaných aj využívaných priestoroch budovy.

A nielen to. Viac o pripravovanom programe sa dozviete postupne na tejto stránke. Vždy v pravý čas!

  • Obrázok: pohľad na hlavné priečelie budovy YMCA zo Žilinskej ulice (1927), In: Cmorej, Július. Bratislava – svedectvo historických pohľadníc, 2004.  Grafický dizajn karty: Ľubica Segečová

ymca-1.jpg