Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave – fotografie


1. Miloš Jurkovič vo svojom byte, október 1983, fotografia  Jozef Sedlák

Ing. Miloš Jurkovič vo svojom byte, október 1983, fotografia:  Jozef Sedlák

2. Miloš Jurkovič, Lampa, 1936

Ing. Miloš Jurkovič, Lampa, 1936

3. Jaroslav Horák, Šach,  1936

Jaroslav Horák, Šach,  1936

4. Jaroslav Horák, Raketa,  1932

Jaroslav Horák, Raketa,  1932

5. Miloš Dohnány, Sklo, 1933

Miloš Dohnány, Sklo, 1933

6. Miloš Dohnány, Štúdia (kužel), 1933

Miloš Dohnány, Štúdia (kužel), 1933

7. Miloš Dohnány, YMCA v Bratislave, 1936 – 37

Miloš Dohnány, YMCA v Bratislave, 1936 – 37

8. Miloš Dohnány, Slečna pri telefóne, 1932

Miloš Dohnány, Slečna pri telefóne, 1932

9. Miloš Dohnány, Štúdia, 1932 -34

Miloš Dohnány, Štúdia, 1932 -34

10. Viliam Malík, Ženy z Moravského Lieskového, 1938

Viliam Malík, Ženy z Moravského Lieskového, 1938

11. Viliam Malík,  Opevnenie v Petržalke, 1938 -39

Viliam Malík,  Opevnenie v Petržalke, 1938 -39

12. Viliam Malík, Repatrianti, 1945

Viliam Malík, Repatrianti, 1945

13. Viliam Malík, Kocúr na pylóne, 1938

Viliam Malík, Kocúr na pylóne, 1938

14. Viliam Malík,  Pohľad do neba, 1935 – 37

 Viliam Malík, Pohľad do neba, 1935 – 37

15. Viliam Malík a Ladislav Noel, byt V. Malíka, júl 1983, Fotografia Jozef Sedlák

Viliam Malík a Ladislav Noel, byt V. Malíka, júl 1983, Fotografia: Jozef Sedlák

Zdroj: Sedlák Jozef, Združenie fotoamatérov YMCA a KSTL v Bratislave, Praha, 1984. Akademie múzických umění v Praze. Katedra fotografie. Použité fotografie: archív autora – reprodukcie z diplomovej práce

 >> text o Združení fotoamatérov YMCA