Na úvod

Je to silný moment, keď sa spojí čistý duch humanizmu s myšlienkou pomáhať a šíriť svoje poslanie. Takým bol aj okamih, keď v roku 1920 barón Juraj Schulpe – humanista, sociálny reformátor a filantrop – poskytol svoje pozemky na nároží ulíc Karpatská a Šancová

Na úvod

Je to silný moment, keď sa spojí čistý duch humanizmu s myšlienkou pomáhať a šíriť svoje poslanie. Takým bol aj okamih, keď v roku 1920 barón Juraj Schulpe – humanista, sociálny reformátor a filantrop – poskytol svoje pozemky na nároží ulíc Karpatská a Šancová